کمکهای مضاعف اتحادیه اروپا به جمهوری آفریقای مرکزی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمکهای مضاعف اتحادیه اروپا به جمهوری آفریقای مرکزی

روز سه شنبه، کمیسیون اروپا اعلام کرد که مبلغ هفتاد و دو میلیون یورو به جمهوری آفریقای مرکزی اعطا می کند تا معضلات ناشی از درگیریهای اخیر را برطرف کند. این، علاوه بر مبلغ سیصد و هفتاد و هفت میلیون یورویی است که اتحادیه اروپا در دوسال گذشته به این کشور اهدا کرده است.

نون میمیکا، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مربوط به توسعه و همکاریهای بین المللی گفت: “این امداد مضاعف، شامل ده میلیون یورو به کمکهای بشر دوستانه است. اتحادیه اروپا آفریقای مرکزی را در چالشهایی که در پیش رو دارد، حمایت می کند.”

خانم کاترین سامبا پانزا، رئیس جمهوری آفریقای مرکزی ضمن اظهار رضایت از کمکهای اتحادیه گفت کارهای بسیاری در مقابل کشورش قرار دارد: “ما و اتحادیه اروپا با نیازهایی فوری برای کمک به مردم روبرو بوده ایم، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که از مرحله اورژانس گذشته و جامعه را پیشرفت دهیم. ما با مسئله تعداد کثیر آوارگان در آفریقای مرکزی روبرو هستیم … و بسیاری از شهروندان ما هم که به کشورهای همسایه گریخته بوده اند مایل به بازگشت هستند.”

تنها در سه ماهه ژوئن تا اوت سال دو هزار و سیزده، بیش از دویست هزار نفر از شهروندان آفریقای مرکزی ناگزیر از تغییر اسکان شده و آماج تجاوزات جنسی، شکنجه، اعدامهای سرپایی قرار گرفتند.