تلاش برای جلب سرمایه به اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تلاش برای جلب سرمایه به اروپا

اروپا با پروژه های گسترده ای که عملی کردن آن محتاج سرمایه گذاری است اشباع شده است. روز سه شنبه، اتحادیه اروپا در گزارشی به دو هزار پروژه مختلف در سراسر اروپا اشاره کرد که با هزینه ای برابر با یک تریلیون و سیصد میلیارد یورو آماده شروع هستند. این پروژه ها که حاصل شرکت تمام کشورهای اتحادیه اروپاست، از محیط زیست گرفته تا راه و ترابری و سوخت و انرژی را دربر می گیرند. مانع عمده؟ متقاعد کردن سرمایه گذران به بازده آنها.

قرار است فهرست این پروژه ها که در اختیار وزرای دارایی اتحادیه اروپا قرار گرفته، در کنفرانس سران اتحادیه در هفته آینده مطرح شود. بدون تردید، هر کشور تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت تا پروژه هایی را که مربوط به خودش است مشمول سرمایه گذاری اتحادیه و بانک سرمایه گذاری اروپا کند، اما این نهاد ها تاکید کرده اند که تسلیم فشارهای سیاسی نخواهند شد.

باید دید آیا در کنفرانس سران هفته آینده پروژه شخص ژان کلود یونکر، رئیس جدید کمیسیون اروپا که در ماه نوامبر از اعضاء خواست در هزینه این پروژه ها شرکت کنند، با نظر مساعد آنها روبرو خواهد شد یا نه.