در روز جهانی معلولین، کارگران معلول بلژیکی از برنامه های آموزشی دولت برای استخدام آنها بعنوان بازگشت به زندگی یاد می کنند.

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
در روز جهانی معلولین، کارگران معلول بلژیکی از برنامه های آموزشی دولت برای استخدام آنها بعنوان  بازگشت به زندگی یاد می کنند.

روز چهارشنبه، در بروکسل، پایتخت بلژیک ، روز جهانی معلولین برگزار می شود.
به این مناسبت یورونیوز به یکی از یکصد و بیست و دو موسسه ای که برای معلولین فرصتهای شغلی ایجاد می کند رفته که دویست نفر از دویست و سی کارمندش معلولند.

یکی از کارکنان معلول این موسسه می گوید :درابتدا به من آموزشهای لازم را دادند و من اکنون برای جوانان کارگاههای ویژه برگزار می کنم . بعد از دوسال کارآموزی، اگر بخواهند می توانند بکار مشغول شوند.

میزان توانایی معلولین برای کارهای مختلف متفاوت است، اما شرکتی در بلژیک، یک سوم کارکنانش را از میان معلولین آموزش دیده انتخاب می کند . این شرکت در کار بسته بندی کالا برای سوپرمارکتهاست.

رئیس این شرکت می گوید : مزیت کار برای ما این است که ما مرکز کار مان را بر حسب توانایی کارگر سازمان می دهیم . پایین ترین دستمزد، ساعتی نه یورو و نیم و بالاترین آن چهارده یورو و نیم است.

دستمزدها چندان چشمگیر نیستند، اما برای بسیاری از معلولین متضمن آغاز زندگی است .یکی از کارگران معلول که پس از آموزش بعنوان نجار استخدام شده می گوید : بعد از آنکه معلول شدم به من گفتند کسی آدم معلول را استخدام نخواهد کرد. نمی توانم بروی زانو هایم خم شوم، اما خوشحالم که کار می کنم.

پانزده کشور اروپایی موسسات را موظف می کند درصدی از استخدامهایشان را به معلولین اختصاص دهند، اما در عمل، معلولین در موسسات، در اقلیت کاملند.