چالش های پیش روی رئیس شورای اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چالش های پیش روی رئیس شورای اتحادیه اروپا

دونالد توسک، رئیس جدید شورای اتحادیه اروپا نخستین رئیس شوراست که از اروپای شرقی انتخاب می شود. در این برنامه بیست و پنج ثانیه مهمانان این برنامه به این پرسش پاسخ می دهند که: آیا او روشی سختگیرانه علیه روسیه و روشی نرم تر را در مواجهه با کشورهای اروپای شرقی در ارتباط با تغییرات آب و هوایی و استفاده از زغال سنگ در پیش خواهد گرفت؟

در این برنامه ریچارد کوربت دستیار اصلی سابق رئیس پیشین شورای اتحادیه اروپا، دانوتا هوبنر عضو لهستانی پارلمان اروپا و پل ایوان تحلیلگر سیاسی در مرکز سیاستگذاری اروپا به پرسش ها پاسخ داده اند.