مجله هفتگی اروپا؛ اجلاس سران اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ اجلاس سران اتحادیه اروپا

در ابتدا دو گزارش درباره رای اعتماد پارلمان اتحادیه اروپا به کمیسیون جدید اتحادیه و کارنامه ۱۰ سال ریاست ژوزه مانوئل باروسو بر کمیسیون اروپا ارائه خواهد شد.

اهدای جایزه ساخاروف به یک پزشک اهل کنگو و اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل موضوعات دیگر این برنامه است.