نقش نیروهای دفاعی اروپا در برقراری صلح در کشورهای بحرانزده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نقش نیروهای دفاعی اروپا در برقراری صلح در کشورهای بحرانزده

نیروی دفاعی اتحادیه اروپا چقدر آماده است و چه توانایی هایی دارد؟ رهبران اروپا بر سر این که به چه میزان باید بر این توانایی ها افزود توافق ندارند. اروپا تا چه میزان باید خود را درگیر برقراری و حفظ صلح در جهان کند؟

با گسترش درگیری ها در آفریقا، کاهش بودجه دفاعی اروپا چه خطراتی در بر دارد؟ این کاهش بودجه سبب شده نیروهای نظامی اروپا در مأموریت های خود با مشکل کمبود سلاح و مهمات مواجه شوند و شمار مأموریتها بیش از توان این نیروها باشد.

از سوی دیگر دولت های اروپایی بسیار خواهان این هستند که نیروهای نظامی تحت فرمان خودشان باشند و این را نشانه حاکمیت ملی شان می دانند. همینطور می خواهند مشاغلی را که برای ساخت افزار نظامی نیاز است، در اختیار خود نگه دارند.

این در حالی است که رهبران کشورهای اروپایی برنامه هایی برای ساخت هواپیماهای بی سرنشین (پهباد) و ماهواره های اروپایی دارند. فرماندهی ترابری هوایی اروپا منابع خود را برای انتقال نیرو و تجهیزات ادغام می کند.

با ادامه درگیری ها در آفریقا و نقاط دیگر جهان این سؤال پیش می آید که چند دولت ناتوان دیگر و چه تعداد پناهنده از این کشورها باید به سواحل اروپا سرازیر شود تا اروپا به خود بیاید و با عزم راسخ تری به این درگیری ها واکنش نشان دهد.

مهمانان این برنامه «بیست و پنج ثانیه» آرنو دانژان، رئیس کمیته فرعی امنیت و دفاع از پارلمان اروپا در بروکسل، دکتر یان آنتونی هماهنگ کننده پژوهشی مؤسسه صلح استکهلم، و از پاریس ژان پیر مولنی، نایب رئیس مؤسسه روابط استراتژیک و بین الملل هستند.