جنگ واژگان بر سر اصطلاحات تخصصی اتحادیه اروپا

جنگ واژگان بر سر اصطلاحات تخصصی اتحادیه اروپا
نگارش از Euronews

در تشکیلات اتحادیه اروپا این روزها از واژه های غریبی نظیر«acquis» بمعنی دستاورد یا «trilogue» بمعنی گفتگوی سه جانبه استفاده می شود که از آن بعنوان اصطلاحات خاص اتحادیه اروپایی (eurojargon) یاد می کنند.

این به اصطلاح «اتحادیه اروپایی» صحبت کردن تا چه میزان موجب قطع ارتباط واقعی با مردم می شود؟ کمیسیون اروپا فرهنگ نامه اصطلاحات تخصصی اتحادیه اروپا را با پیشنهاد عبارات ساده جایگزین، روزآمد کرده ولی در عمل تفاوت خاصی اتفاق نیفتاده است.

با توجه به اینکه انتخابات پارلمان اروپا در بهار آینده در راه است آیا باید گفت سیاستمداران اروپایی به خاطر استفاده از این واژه های پیچیده، در حال دور شدن از جامعه و اذهان عمومی هستند؟ آنها چگونه می توانند با به به کارگیری واژگانی ساده، در برابر پوپولیست ها که با کلام همه فهم خود نظر مردم را به نفع خود تغییر می دهند، صف آرایی کنند؟

در این برنامه بیست و پنج ثانیه، کریس برنز مجری این برنامه با دیه گو مارانی، مترجم و رمان نویس؛ دنیس ابوت، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور آموزش، چند زبانی، فرهنگ و جوانان؛ و دوریس بک، رییس کمیته فرهنگی پارلمان اروپا به گفتگو نشسته است.

مطالب مرتبط