چگونه می توان بی اعتمادی به ساختار سیاسی موجود را کاهش داد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چگونه می توان بی اعتمادی به ساختار سیاسی موجود را کاهش داد؟

جنبش های اعتراضی مانند اشغال وال استریت، برآشفتگان در اروپا و آمریکا و اعتراضات مردمی در کشورهای شمال افریقا، ترکیه و برزیل یک نقطه مشترک دارند؛ عدم اعتماد به ساختار سیاسی؛ ساختاری که طی دستکم پنج سال اخیر، نتوانست راه حلی برای بحران اقتصادی موجود بیابد و بر بار بی اعتمادی عمومی افزوده است.

در این شرایط، به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در اتحادیه اروپا نزدیک می شویم و نگرانی از تحریم انتخابات روز به روز جدی تر می شود. طی سال های اخیر، مشارکت در این انتخابات، به نحو چشمگیری کاهش یافته است. چگونه می توان از ادامه این روند جلوگیری کرد؟ پاسخ مناسب به اعتراضات مردمی در کشورهای دمکراتیک چیست؟ آیا این اعتراضات همانگونه که ستون های نظام های خودکامه را لرزاندند، ساختارهای دمکراتیک را نیز متحول خواهند کرد؟

در برنامه این هفته «بیست و پنج ثانیه» این پرسش ها را با میهمانان مان در میان خواهیم گذاشت و به رابطه سیاست و سیاستمداران با جنبش های اعتراضی خواهیم پرداخت.