آیا واتیکان نیاز به پاپی پیشرو دارد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا واتیکان نیاز به پاپی پیشرو دارد؟

در سال 2005  پس از مرگ رهبر کاتولیک های جهان، پاپ ژان پل دوم، بندیکت شانزدهم جانشین وی شد. جانشینی که بار دیگر اهمیت بازگشت به سنتهای تاریخی مسیحیت را مطرح کرد. با این کار او می خواست به ارزشهای واقعی مسیحیت معنا دهد، اما رسواییهای اخلاقی و مالی مردان کلیسا، اجازه این کار را به او نداد.
 
مخالفانش لبه تیغ شمشیر انتقادات را متوجه عدم پذیرش سقط جنین، ازدواج همجنسگرایان توسط پاپ می کردند. او هم در 85 سالگی،  در حالی که احساس کسالت می کرد از مقامش کناره گیری کرد. اما چه کسی جایگزین او خواهد شد؟ آیا پاپ بعدی هم سنتگرا  و محافظه کار است؟  آیا کلیسا نباید اصلاحاتی را در دستور کار خویش قرار دهد؟
 
اما میهمانان این برنامه: ان مورلی، استاد دانشگاه از بروکسل،
در پاریس هم برنارد لوکونت، بیوگراف بندیکت شانزدهم و نویسنده  کتاب رازهای واتیکان و نهایتا در پارلمان اروپا در بروکسل پیر گلاند دبیر کل فدراسیون بشردوستان اروپا ما را در این برنامه همراهی می کنند.