ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا؛ پرسشی برای بریتانیا

ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا؛ پرسشی برای بریتانیا
نگارش از Euronews

روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا، اغلب با مشکلات زیادی روبروست. بسیاری از بریتانیایی های بدبین به اروپا، خواستار پس گرفتن پول و قدرت خود از اتحادیه اروپا هستند و ادغام بیشتر در اروپا را کاملا رد می کنند.

تاکنون بریتانیا، در برخی مسائل از معافیت های قانونی برخوردار بوده است، از جمله اخیرا درباره ۱۳۰ قانون و سیاست مشترک در مورد عدالت و امنیت. هر سال، بریتانیا چندین میلیارد یورو برای پرداخت سهم خود به بودجه اتحادیه اروپا، تخفیف می گیرد. پایین بودن سطح یارانه هایی که از سوی اتحادیه اروپا به کشاورزی بریتانیا تعلق گرفته، ناشی از تاکید مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا، روی این مسئله بود.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا تهدید کرده که بودجه رو به افزایش اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد و پارلمان بریتانیا هم خواهان کاهش این بودجه است.

دیوید کامرون از طرح همه پرسی در مورد عضویت در اتحادیه اروپا پشتیبانی می کند. تندروهایی که در حزب او هستند، خواهان خروج کامل از اتحادیه اروپا می باشند. دوری گرفتن از اتحادیه اروپا، بزرگترین شریک تجاری بریتانیا یا حتی خروج از اروپا، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و چه صدماتی بر هفتمین اقتصاد جهان وارد خواهد کرد؟

در این برنامه ۲۵ ثانیه،” سِر گراهام واتسون“، نماینده مجلس بریتانیا و رئیس گروه لیبرال دموکرات و حزب اصلاحات، همچنین “تیموتی کِرکوپ“، نماینده حزب محافظه کار بریتانیا در مجلس و “پیر دو فرِین“، مدیر اجرایی “کالج و بنیاد اروپایی ماداریاگا” مهمان کریس برنز هستند.

مطالب مرتبط