احساس تنهایی جوانان فرانسوی در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
احساس تنهایی جوانان فرانسوی در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری

جوانان فرانسوی از خود می پرسند چرا با وجود تحصیلاتی که دارند، باز هم بیکارند. چرا حتی اگر کاری دارند، به همان کیفیت زندگی که پدر و مادرهایشان داشتند، دسترسی ندارند.

تا انتخابات ریاست جمهوری تنها چند روز باقی مانده است. اما “نسل نو” این سوال را از آنها می پرسد که چرا باید به کسانی که پاسخ های زیادی برای آنها ندارند، رای دهند؟

احتمالا در این انتخابات، بسیاری از جوانان فرانسوی شرکت نخواهند کرد، چرا که برای رفع نگرانی هایشان، به سیاستمداران اعتماد زیادی ندارند.

آنها به طور فزاینده ای احساس می کنند توسط نسل قدیمی تر در حاشیۀ جامعه قرار داده شده اند چرا که برای پیدا کردن کار و مسکن کسی به این جوانان کمک نمی کند.