آیا هرمان وان رامپوی، رییس شورای اروپا باید حضور بیشتری در انظار داشته باشد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا هرمان وان رامپوی، رییس شورای اروپا باید حضور بیشتری در انظار داشته باشد؟

فلوریان، دانشجو، بروکسل: آیا حضور اندک هرمان وان رامپوی، رییس شورای اروپایی، در انظار عمومی، برخلاف دیگر مقامات، مانند آقای باروسو که بیشتر حضور دارد، یک مشکل نیست؟ آیا آقای وان رامپوی نباید بعنوان رییس شورای اروپایی شخصی باشد که حضور بیشتری در سطح اروپا دارد؟

پاسکال دلویت، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد در بروکسل: درواقع، پست رییس شورای اروپایی جدید است و باید دو وظیفه را رسما و اساسا با هم وفق دهد. اولین وظیفه ای که این پست برایش ایجاد شده است، تلاش برای مدیریت شورای اروپایی و گذر از مشکل ریاست گردان شش ماهه و اطمینان از استمرار آن است. دومین وظیفه تثبیت نهاد اتحادیه اروپا است.

با این حال نباید جای زیادی اشغال کرد. جای زیاد در رابطه با شخصیت هایی چون آقای باروزو، رییس کمیسیون اروپا و همچنین نباید در رسانه ها جای بیشتری از روسای کشورها و دولت ها اشغال کند. مخصوصا، روسای دولت ها و کشورهای اصلی چون آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و بریتانیا که نمی خواهند به پشت صحنه فعالیت هایی که در اتحادیه اروپا انجام می شود، رانده شوند و پشت سر اشخاصی که تجسم اتحادیه هستند مانند رییس کنونی کمیسیون اروپا، آقای باروسو یا رییس شورای اروپایی که امروز هرمان وان رامپوی است، بمانند.

و هرمان وان رامپوی بطور کامل نقشش را ایفا می کند.

یعنی اینکه او اقدامات اساسی بسیار حساس را به اجرا می گذارد. او سعی می کند این استمرار و همکاری روسای کشورها و دولت ها را بدون دخالت در حوزه رسانه ها حفظ کند. مخصوصا هنگام سازمان دهی شوراهای اروپایی و نتیجه گیری های آن.