آیا طرح های ریاضتی در مورد یونان، باعث مرگ بیمار خواهند شد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا طرح های ریاضتی در مورد یونان، باعث مرگ بیمار خواهند شد؟

خیابان های یونان مملو از مردم ناراضی از افزایش مالیات ها و کاهش بودجه است. آن ها طرح ریاضتی بین المللی تحمیل شده را بانی بدتر شدن بحران اقتصادی کشور می دانند. با اینحال دولت مجبور به ادامه کاهش مستمری ها و دستمزدها است تا بتواند کمک هشت میلیاردی بعدی را دریافت کند.

بدون اجرای این برنامه، دولت یونان پولی نخواهد داشت و طبق نظر بعضی ها، این باعث بحران مالی جهانی خواهد شد. درضمن، مردم آلمان در انتخابات ایالتی اخیر، در مخالفت با آنگلا مرکل، صدر اعظم، که از روی بی میلی با کمکهای بیشتر موافقت کرد، رای دادند. از طرف دیگر، کشور فنلاند خواهان تضمین برای کمک های آینده به یونان است و کشورهای دیگر نیز همراهیش می کنند.

اتحادیه اروپا با هدف خنثی کردن بحران، شش تدبیر برای تضمین مسئولیت مالیاتی در نظر گرفته است که شامل جریمه، تحریم و تعهدات اروپایی است. بعضی ها فکر می کنند که دیگر برای مدیریت اقتصادی اتحادیه اروپا دیر شده است. دیگران از ایجاد یک ابردولت می ترسند و به نظرشان یونان باید اعلام ورشکستگی کند.

مهمانان این هفته برنامه عبارتند از: ماریا النی کوپا، نماینده سوسیالیت یونانی و عضو کمیته امور خارجه . حزب او رهبری دولت یونان را به عهده دارد. آلکس استوب، وزیر امور اروپایی و تجارت خارجی فنلاند و کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد در بانک ING.