آغازی بزرگ برای شاهزاده نشین کوچک؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آغازی بزرگ برای شاهزاده نشین کوچک؟

موناکو، دومین کشور کوچک دنیاست، شاهزاده نشینی که در قلب اروپا قرار دارد.

شاهزاده آلبرت قصد دارد چهره ی متفاوتی از موناکو را که بعنوان یک کشور آ زاد مالیاتی و یا سرزمین کازینوها معروف شده است، به نمایش بگذارد.

اما آیا موناکو واقعاً تغییر کرده است؟ این موضوع گزارش برنامه گزارشگر این هفته است.