پیوستن کشورهای منطقه بالکان به اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیوستن کشورهای منطقه بالکان به اتحادیه اروپا

یادرانکا کوسور نخست وزیر کرواسی تمام تلاش خود را می کند تا کرواسی به 28 امین کشور عضو اتحادیه اروپا بدل شود. اما اتحادیه اروپا بدلیل فساد مالی اداری و جنایتکاران جنگی هنوز کرواسی را آماده الحاق به اروپا نمی داند.

نخست وزیر فعلی بر خلاف سلفش ایوو سانادر می گوید حال زمان بازداشت و تعقیب افراد قدرتمند فرا رسیده است. آمارها نشان می دهد که تنها یک چهارم کروات ها خواستار الحاق کشورشان به اتحادیه اروپا هستند. اعلام این عدد در شرایطی است که آنته گوتووینا افسر سابق این کشور به 24 سال زندان به جرم جنایت جنگی محکوم شده است.

این افسر سابق ارتش کرواسی در نگاه کرواتها یک قهرمان و اسطوره ملی است و فداکاریهای زیادی در جنگ بالکان کرده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان می گوید که الحاق کرواسی مایه شکوفایی اقتصادی اتحادیه اروپا است. مجارسان در سال 2004 مانند بسیاری از کشورهای شرق اروپا به این اتحادیه پیوست.

امروز در استودیو میهمان ما پیوتور کاچینسکی، یکی از مدیران موسسه مطالعات سیاسی در اروپاست. در زاگرب هم آندره ایی پلن کوویچ دبیر کل کرواسی درامور اروپایی با ماست. در کمبریج دیوید کمپبل عضو گروه اروپای آزاد در پارلمان اروپا به ما می پیوندد.