پاکستان هنوز با تبعات سیل دست و پنجه نرم می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاکستان هنوز با تبعات سیل دست و پنجه نرم می کند

شش ماه پیش سیلی عظیم پاکستان را در نوردید. بر اثر این بلای طبیعی، 1600 نفر کشته، میلیونها نفر آواره و 40 میلیارد یورو هم خسارت به این کشور وارد شد.

گرچه محموله کمکهای صلیب سرخ در مقایسه با عمق فاجعه، کوچک محسوب می شوند، اما برای نجات زندگی کسانی که در راه بازگشت به خانه خود هستند، ضروری است.

سازمانهای غیر دولتی به کشاورزان بذر و تجهیزات می دهند به امید آنکه کشاورزی در این منطقه کم کم دوباره رونق خود را بازیابد.

با ما باشید در برنامه این هفته گزارشگر.