همراه با نظامیان خارجی در افغانستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همراه با نظامیان خارجی در افغانستان

ما در پایگاه نظامی ارینا در غرب افغانستانیم.

فرماندهی این پایگاه نظامی به عهده یک گردان ایتالیایی وابسته به نیروی بین المللی کمک به امنیت در افغانستان موسوم به ایساف است.

این منطقه به عنوان الگویی از روند انتقال قدرت از نیروهای ائتلاف به دولت افغانستان محسوب می شود.

افغانستان در برنامه این هفته گزارشگر