آمریکا و انتقادها از جنگ افغانستان و عراق

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آمریکا و انتقادها از جنگ افغانستان و عراق

از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه تروریسم نه سال می گذرد.

بعد از حادثه 11 سپتامبر، جامعه جهانی در این جنگ پشت سر آمریکا قرار گرفت اما امروز آمریکا به دلیل دو جنگ عملا بی نتیجه در عراق و افغانستان هدف آماج انتقادها قرار گرفته است.

جنگ آمریکا علیه تروریسم در برنامه این هفته گزارشگر.