هنر معاصر عراق: سربرآورده از بقایای جنگ

هنر معاصر عراق: سربرآورده از بقایای جنگ
نگارش از Euronews

نمایشگاهی از آثار یکی از هنرمندان معاصر عراق به تازگی در شهر دهوک واقع در شمال موصل گشایش یافت. فتاح محمد، که با استفاده از فلزات باقی مانده از ادوات جنگی تندیسهایی به شکل جانوران می سازد، می گوید خواسته است نشان دهد که می توان بقایای جنگهای بی پایان عراق را پاک کرد و از آنها چیزی نو ساخت.

وی می گوید: «این نمایشگاه برای سازمانهای حافظ محیط زیست و جامعه مدنی پیامی دارد و می خواهد آگاهی را نسبت به بقایای جنگی که دامنگیر ما شده است افزایش بدهد. این ها جنگهایی بود که به ما تحمیل شد. من در این مجموعه سعی داشتم این بقایای جنگی را جمع آوری کنم و آنها را به آثار هنری خلاقانه تبدیل کنم.»

دشتهای شمالی عراق اکنون به گورستان ادواتِ جنگی تبدیل شده است. تانکها و زره پوشهای زیادی به همراه قطعات دیگر جنگ افزارها در مسیرهای پیرامون موصل و در بیابانهای نزدیک مرز سوریه به چشم می خورند. اما فتاح در خلق دیوارنگاره های برآمده از این مناظر و جنگ هم شیوه خاص خود را دارد.

او می گوید: «من در این نقاشی ها رنگ به کار نبردم فقط از تکنیک سوزاندن استفاده کردم. سوختن و سوزاندن در جامعه ما به یک پدیده تبدیل شده، چراکه محیط اینجا بارها و بارها سوخته است. برای همین من از تکنیک سوزاندن در این نقاشی ها استفاده می کنم.

فتاح، کار خودش را هنر محیطی می نامد و خودش تأیید می کند که چنین آثاری در عراق، جدید و ناآشنا هستند. آثاری که نمودِ دیدگاهی تازه نسبت به میراث جنگ اند.