جشن «دیوالی» در پایتخت بریتانیا

جشن «دیوالی» در پایتخت بریتانیا
نگارش از Euronews

بنا به سنتی سالانه، هزاران ن
فر جشن «دیوالی» را در میدان ترافالگار لندن گرامی داشتند. «دیوالی» جشن نور و از مهمترین رویدادهای گاهشمار آیین هندو و کشور هند است. در پانزدهمین سالی که پایتخت بریتانیا این جشن را برگزار می کند صادق خان، شهردار لندن گفت: «کسانی هستند که می خواهند بین مردم اختلاف بیندازند. هندوها را علیه سیکها، مسلمانها را علیه مسیحیان و یهودیان تحریک کنند. آیا ما به آنها اجازه می دهیم؟ می دانیم که تنوع ما، قدرت ما است.»

جشن پنج روزه «دیوالی» که از دیرباز در پایان فصل خرمن برگزار می شد با اسامی دیگر در بین سیک ها و بودایی ها رواج دارد و در متون سانسکریت به آن اشاره شده است. هندی تبارها، بزرگترین گروه قومی ملی لندن بیش از نیم میلیون نفر یا شش و شش دهم درصد پایتخت بریتانیا را تشکیل می دهند.