هفته مد پاریس با نمایش «ایو سن لوران» شروع شد

هفته مد پاریس با نمایش «ایو سن لوران» شروع شد
نگارش از Euronews

هفته مد پاریس با چهره های تازه و نامهای معروف آغاز بکار کرد.

هفته مد پاریس با چهره های تازه و نامهای معروف آغاز بکار کرد. کلکسیون سن لوران برای بهار و تابستان آینده کار طراح ۳۴ ساله بلژیکی این برند است. جلوه اصلی کارهای ایو سن لوران در سالهای اخیر یکسان باقی مانده است. پس از مجموعه ای از کت و شلوارهای جذاب مشکی با یقه باز، در ادامه پیراهنهای مشکی با ترکیب تور و گیپور به نمایش در آمدند.

بسیاری از برندهای مهم در این هفته که تا پنجم اکتبر، ۱۴ مهر در جریان است آفریینش های خود را عرضه می کنند. پس از هفته مد لندن، نیویورک و میلان هفته مد پاریس اختتامیه این فصل برای نمایش کلکسیونهای بهار و تابستان آینده است.

مطالب مرتبط