تجلیل جشنواره کن از ریموند د پاردون کارگردان مستند «مردم»

تجلیل جشنواره کن از ریموند د پاردون کارگردان مستند «مردم»
نگارش از Euronews

اگر با دقت نگاه کنیم، چیزهایی بسیاری می بینیم. ریموند د پاردون، عکاس و فیلمساز در زندگی حرفه ای اش به این عبارت پایبند بوده است و فیلم جدید او استثنا نیست. کارگردان فرانسوی در مستند «مردم» (Les habitants) برای دیدن مردم با دروبین راهی شهرهای مختلف می شود. او سوژه های خود را به صورت تصادفی و در خیابان بر می گزیند. در تمام صحنه ها همیشه دو نفر حضور دارند.

کارگردان آنها را به گفتگو در یک کاروان دعوت می کند. سیزده جفت در یک فضای محدود ولی با غنای بصری حضور دارند. آنها که بازیگران زندگی خود هستند، دوربین را فراموش می کنند، گفتگوها بی پرده و خصوصی درباره مسائل بیهوده یا جدی است. همزمان دوربین از پنجره کاروان و رو به خیابان، زندگی دیگران را به تصویر می کشد.

این ۲۶ نفر نماینده همه گروه های اجتماعی نیستند و تلاش فیلمساز برای یافتن واقعیت روی طیف گسترده اجتماعی متمرکز نشده است. با این حال رویکرد این فیلم مستند برای کشف حقیقت منصفانه است. شاید تجربه های فردی بازتاب واقعیت جهان شمول و بزرگتر باشند. جشنواره بین المللی فیلم کن امسال از ریموند د پاردون تقدیر می کند.