گیتاریست زن مسلمان با برقع در گروه هوی متال

گیتاریست زن مسلمان با برقع در گروه هوی متال
نگارش از Euronews

جیزل مری، گیتاریست حرفه ای مسلمان یک گروه هوی متال برزیلی، می گوید قصد دارد کلیشه های موجود را به چالش بکشد. او که نوه یک مسیحی آلمانی است، سال ۲۰۰۹

جیزل مری، گیتاریست حرفه ای مسلمان یک گروه هوی متال برزیلی، می گوید قصد دارد کلیشه های موجود را به چالش بکشد. او که نوه یک مسیحی آلمانی است، سال ۲۰۰۹ و پس از مرگ پدرش، مسلمان شد. جیزل مری سه سال پیش همراه با برادرش گروه «اسپکتروس» تشکیل داد.

او با اشاره به واکنش های مختلف مردم به خواننده هوی متال با برقع می گوید: «مردم عادت ندارند یک زن مسلمان با برقع و با اعتقدات مذهبی ببینند که گیتاریست حرفه است و در یک گروه هوی متال گیتار می زند. خیلی از آدمها شوکه و بعضی ها کنجکاو می شوند و برای بعضی ها هم خوب است و مشکلی ندارند.»

خواننده ۴۲ ساله قبل از گرویدن به اسلام اهل فرقه ای به نام «ویکا» بود که یک آیین جادوگری مدرن است. او می گوید می داند خیلی از مسلمانها هم ممکن است با کار او مخالف باشند. ولی بسیاری که به دیدن برنامه او می آیند مشکلی نمی بینند.

جیزل مری می گوید: «خیلی ها موسیقی اجرا می کنند و ممکن است اهل هر مذهبی باشند و یا اصلا مذهبی نباشند. مثلا یک گروه متال هست که ترانه هایشان در باره موضوعات شیطانی است ولی همه اعضای گروه مسیحی هستند. چه تناقضی در این وجود دارد؟ هیچ تناقضی وجود ندارد. یک حرفه هنری است. این کار و حرفه من است و همزمان مسلمان هستم. فکر نمی کنم این دو مسئله با هم ارتباطی داشته باشد.»

اعضای گروه «اسپکتروس» از طیف های مختلف مذهبی و آیینی هستند، از آیین اومبادنا آفرو – برزیلی تا کاتولیک و اسلام. جیزل مری می گوید گروه نمادی از همزیستی مذهبی است و تمرکز آنها روی ساختن موسیقی با مضمون های مثبت است.

به گزارش رسانه ها، جیزل مری اخیرا از گروه جدا شده و بتنهایی کار می کند.

مطالب مرتبط