گفتگو در باره اپرای آنا نیکول، ویدئو

گفتگو در باره اپرای آنا نیکول، ویدئو
نگارش از Euronews

بخش هایی دیگری از ویدئوی گفتگو با آهنگساز و مدیر اجرای اپرای آنا نیکول در اپرای سلطنتی لندن در اینجا مشاهده کنید.