تجارت اتحادیه اروپا با ایران در جریان اعتراض‌ها چه تغییری کرد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
تجمع اعتراضی گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه
تجمع اعتراضی گروهی از ایرانیان مقابل ساختمان پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه   -  کپی رایت  AFP

داده‌های منتشر شده از سوی اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) نشان می‌دهد که صادرات و واردات اتحادیه اروپا و ایران در چهار ماه نخست برگزاری اعتراض‌های سراسری پس از جانباختن مهسا امینی در جریان بازداشت از سوی نیروهای گشت ارشاد، به ترتیب ۲ و ۹.۵ درصد کاهش یافته است.

مقایسه آمار تجارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایران طی چهار ماه پایانی سال ۲۰۲۲ با مدت مشابه سال ۲۰۲۱ حاکیست که مجموع صادرات ۲۷ عضو این اتحادیه با حدود ۲ درصد کاهش از ۱.۵۰۳ به ۱.۴۷۳ میلیارد یورو کاهش یافته است.

در همین مدت، ارزش واردات کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایران نیز ۹.۵ درصد پایین آمده و از ۳۵۶.۸ میلیون یورو به ۳۲۳ میلیون یورو رسیده است.

داده‌های یورواستات همچنین نشان می‌دهد که صادرات اتحادیه اروپا به ایران از ۴۷۴.۶ میلیون یورو در سپتامبر گذشته و همزمان با اعلام خبر مرگ دختر جوان ایرانی پس از دستگیری توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در نیمه این ماه، به ۳۷۰.۱ میلیون یورو در دسامبر گذشته رسیده است؛ رقمی که در ماه مشابه سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۴۲ میلیون یورو گزارش شده بود. البته در این بین، ارزش صادرات ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های اکتبر و نوامبر که با شدت‌گیری اعتراض‌های خیابانی همزمان بود، به ترتیب به ۲۹۵.۹ و ۳۳۳.۳ میلیون یورو بوده است؛ ارقامی که در ماه‌های مشابه سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۳۵۱ و ۴۰۱ میلیون یورو گزارش شده بود.

اما در مقابل، صادرات ایران به اتحادیه اروپا در هر سه ماه اکتبر (۸۶ میلیون یورو)، نوامبر (۹۱.۱ میلیون یورو) و دسامبر (۷۴.۲ میلیون یورو) بالاتر از ۷۱.۷ میلیون یورویِ ثبت شده در سپتامبر بوده است؛ درست شبیه روندی که در سال ۲۰۲۱ ثبت شده بود. 

با این وجود، تراز تجاری اتحادیه اروپا و ایران از ۴۰۲.۹ میلیون یورو در سپتامبر ۲۰۲۲ به ۲۹۵.۹ میلیون یورو در دسامبر گذشته کاهش یافت.

البته مقایسه آمار ماهانه تجارت اتحادیه اروپا و ایران حاکیست که صادرات به ایران در چهار ماه پایانی سال ۲۰۲۱ روندی کاملا صعودی داشته و به همین دلیل، تراز تجاری دو طرف هم به نفع اتحادیه اروپا مدام در حال افزایش بوده است؛ روندی که در چهارماه پایانی سال ۲۰۲۲ تکرار نشد.