اتحادیه اروپا؛ دولت‌ها چقدر در حوزه دفاع هزینه می‌کنند؟

General gouvernment expenditure on defence
General gouvernment expenditure on defence   -  Copyright  eurostat
نگارش از یورونیوز فارسی

آلمان و فرانسه بعنوان مهمترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از نظر هزینه دفاعی نسبت هایی پایین تر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ داشته اند.

هزینه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه دفاعی در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۶۸.۵ میلیارد یورو بوده است که ۲.۶ درصد کل هزینه‌های عمومی این دولت‌ها را تشکیل می دهد. این رقم معادل ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آنهاست.

از سال ۲۰۱۴، سهم هزینه‌های دفاعی در کل هزینه‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا اندکی افزایش یافته است در حالی که در مقایسه با درصد تولید ناخالص داخلی، این هزینه ها در همان ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است.

بالاترین هزینه دفاعی در اتحادیه اروپا نسبت به تولید ناخالص داخلی به کشور استونی با ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی و پایین‌ترین رقم به ایرلند با ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد.

آلمان و فرانسه بعنوان مهمترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از نظر هزینه دفاعی نسبت هایی پایین تر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ داشته اند. هزینه های دفاعی فرانسه ۱.۷ و آلمان ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

مطالب مرتبط