2021-08-01

آگهی
زحل(سمت چپ) در آسمان
در حال نمایش بعدی
کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی در کنار مون جائه این، رئیس‌جمهوری کره جنوبی در سال ۲۰۱۸
در حال نمایش بعدی