2021-06-26

تظاهرات مخالفان پروژه کانال استانبول
Now playing Next
ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰
Now playing Next