سمورها در تشت پر از یخ؛ لذت سرما در اوج گرما

ویدیوها. سمورها در تشت پر از یخ؛ لذت سرما در اوج گرما

سمورهای باغ وحشی در شهر پورتلندِ ایالت اورگن آمریکا در روزی که گرمای هوا ۳۵ درجه سانتیگراد بود در تشتی پر از یخ از خنکی آن لذت بردند و بازیگوشی کردند. حفظ درجه حرارت بدن برای سمورهای دریایی مهم و چالش‌ برانگیز است. سمورهای آلاسکا معمولاً آب‌هایی زیستگاهشان است که برودت آن ممکن است تا ۱۵.۵ درجه سانتیگراد پایین تر از دمای بدن آنها باشد.

سمورهای باغ وحشی در شهر پورتلندِ ایالت اورگن آمریکا در روزی که گرمای هوا ۳۵ درجه سانتیگراد بود در تشتی پر از یخ از خنکی آن لذت بردند و بازیگوشی کردند. حفظ درجه حرارت بدن برای سمورهای دریایی مهم و چالش‌ برانگیز است. سمورهای آلاسکا معمولاً آب‌هایی زیستگاهشان است که برودت آن ممکن است تا ۱۵.۵ درجه سانتیگراد پایین تر از دمای بدن آنها باشد.

تازه‌ترین ویدیو