اعتراض به سهمیه شیلات پسابرکسیت؛ ۷۰ قایق نزدیک پارلمان ایرلند پهلو گرفتند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اعتراض به سهمیه شیلات پسابرکسیت؛ ۷۰ قایق نزدیک پارلمان ایرلند پهلو گرفتند

گروهی از ماهیگیران ایرلندی که به سهم خود از ماهیگیری در آب‌های مشترک با بریتانیا در دوران پسابرکسیت راضی نیستند، هفتاد قایق را در رود لیفی در نزدیکی پارلمان ایرلند در دوبلین پارک کردند. روی این قایق‌ها شعارها و پلاکاردهایی در اعتراض به سهمیه اندک شیلات برای ایرلندی‌ها در مقایسه با بریتانیا نوشته شده بود. آنها سپس به طرف محل پارلمان راهپیمایی کردند.

گروهی از ماهیگیران ایرلندی که به سهم خود از ماهیگیری در آب‌های مشترک با بریتانیا در دوران پسابرکسیت راضی نیستند، هفتاد قایق را در رود لیفی در نزدیکی پارلمان ایرلند در دوبلین پارک کردند. روی این قایق‌ها شعارها و پلاکاردهایی در اعتراض به سهمیه اندک شیلات برای ایرلندی‌ها در مقایسه با بریتانیا نوشته شده بود. آنها سپس به طرف محل پارلمان راهپیمایی کردند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست