راه حل اتحادیه اروپا برای برون رفت از جنگ قره باغ؛ مذاکرات بدون پیش شرط

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز
اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا   -  Copyright  AP

جوزپ بورل، نماینده دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چهارشنبه در پارلمان اروپا نسبت به ادامه جنگ در منطقه قره باغ هشدار داد.

رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت که از اولین روز آغاز درگیری ها با نگرانی آنرا دنبال کرده است و از همان ساعات اولیه سعی کرده تا با گفتگو با طرفین درگیری، وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان، کمک کند تا هرچه سریعتر «تنش ها با گفتگو» خاتمه پیدا کند.

نماینده اسپانیایی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا در سخنان دیروز خود گفت: «من به طور جداگانه با وزیران امور خارجه ارمنستان و آذربایجان تماس تلفنی داشته ام و از هر دو طرف خواسته ام تا جنگ را متوقف کرده و به میز مذاکره برگردند. موضع ما روشن است: جنگ باید متوقف شود. هر دو طرف باید مجدداً در مذاکرات معنادار، که اتفاقاً در ۳۰ سال گذشته بسیار مثمر ثمر نبوده است، این بار البته بدون پیش شرط ، تحت نظارت مشترکین گروه کاری مینسک و سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد شوند.»

جوزپ بورل به نمایندگی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تاکید کرد که «هیچ راه حلی نظامی» نمی تواند برای پایان دادن به بحران قره باغ وجود داشته باشد. وی همچنین مداخله خارجی را برای پایان دادن به بحران این منطقه «خطرناک» خواند.

پیش تر شورای اروپا در جریان نشست رهبران اروپایی در اول و دوم اکتبر گذشته از این موضع حمایت کرده بود.

جوزپ بورل در پایان سخنان خود درباره بحران قره باغ از دو کشور آذربایجان و ارمنستان خواست تا بر تعهدات بین المللی در جهت محافظت از «غیرنظامیان» پایبند بمانند. همچنین به گفته این مقام اروپایی، اتحادیه اروپا، نزدیک به پانصد هزار یورو برای کمکهای بشردوستانه به طرفین درگیری ها اختصاص خواهدداد.

جوزپ بورل پیش تر درباره بحران قره باغ با وزرای خارجه روسیه و ترکیه نیز تبادل نظر کرده بود.