دادگاه حقوق بشر اروپا، فرانسه را به دلیل «نقض آزادی بیان» محکوم کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
دادگاه حقوق بشر اروپا
دادگاه حقوق بشر اروپا   -   کپی رایت  AP Photo

دادگاه حقوق بشر اروپا، فرانسه را بدلیل «مجرم شناختن کنشگران فعال در کارزار بایکوت محصولات وارداتی اسرائیل» محکوم کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپا با اکثریت مطلق آرا، فرانسه را به نقض ماده ۱۰ پیمان حقوق بشر اروپا محکوم کرد. ماده ۱۰ حقوق بشر اروپا، تاکید بر به رسمیت شناختن حق «آزادی بیان» از سوی دولت‌ها دارد.

دادگاه حقوق بشر اروپا می گوید مطالبه این فعالان در بایکوت کردن محصولات اسرائیلی هیچ نشانی از تحریک به خشونت و یا تنفر و عدم تحمل فرد مقابل ندارد. آنها خواستار بایکوت کردن خرید محصولات یک دولت شده اند.

محکومیت این کنشگران به دو حرکت اعتراضی در ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۹ و ماه مه سال ۲۰۱۰ باز می گردد.

دوازده نفر از اعضای گروهی بنام «فلسطین ۶۸» در شهر مولوز فرانسه در مقابل یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی، کرفور، تجمع کردند و از مشتری‌ها خواستند تا محصولات اسرائیلی را بایکوت کنند.

با توجه به اینکه فروشگاه «کرفور» هیچ شکایتی از این افراد نکرده بود دادگاه شهر مولوز این افراد را بری از اتهام دانست. اما در سال ۲۰۱۳ دادگاه تجدیدنظر همین شهر، حرکت اعتراضی این افراد را «عامل تحریک خشونت و گسترش نفرت نژادپرستانه دانست» و این فعالان را محکوم کرد.

در سال ۲۰۱۵ دیوان عالی کیفری فرانسه نیز با همین داوری، حکم دادگاه تجدیدنظر را تائید کرد. به همین دلیل وکیل مدافع فعالان حقوق بشری به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد.