خواهر ولیعهد عربستان به دلیل بدرفتاری با یک کارگر در فرانسه دادگاهی شد

کاخ دادگستری پاریس
کاخ دادگستری پاریس
نگارش از Euronews

به دستور بنت‌سلمان، محافظ شخصی او لوله‌کش را کتک زده و چند ساعت او را در همان جا حبس کرده است. به گفته این مرد فرانسوی، محافظ او را وادار کرده که پای شاهدخت را ببوسد تا آزادش کنند.

خواهر ولیعهد عربستان سعودی به دلیل بدرفتاری با یک کارگر لوله‌کش در فرانسه دادگاهی شد.

پرونده حصه بنت سلمان، خواهر محمد بن‌سلمان که روز سه‌شنبه ۱۸ تیر در یکی از شعب دادگاه کیفری پاریس محاکمه شد، از سال ۲۰۱۷ گشوده شده است. در آن سال حکم جلب این شاهدخت سعودی نیز به دلیل «اقدام به خشونت عمدی» صادر شده بود.

خانم بنت سلمان متهم است که در سال ۲۰۱۶ با همدستی محافظ شخصی‌ خود، یک کارگر لوله‌کش را برای چند ساعت در منزل زندانی و تحقیر کرده است.

کارگر لوله‌کش که در آن زمان برای تعمیرات وارد آپارتمان خانم بنت‌سلمان شده در شکایت خود به دادگاه گفته است که وقتی مشغول عکس گرفتن از محل مورد تعمیر بوده بنت‌سلمان از راه رسیده و او را متهم به تلاش برای دزدی کرده است. سپس به دستور صاحبخانه، محافظ شخصی‌ لوله‌کش را کتک زده و چند ساعت در همان جا حبس کرده است. به گفته این مرد فرانسوی، محافظ او را وادار کرده که پای شاهدخت را ببوسد تا آزادش کنند.

یاسین بوزرو، وکیل محافظ خانم بنت‌سلمان با این توضیح که در روایت مرد لوله‌کش تناقض وجود دارد به خبرگزاری فرانسه گفته است که شاکی «دروغ» می‌گوید زیرا گزارش پزشکی قانونی مؤید ضرب و جرح نیست.

طرف متشاکی حتی از این هم فراتر رفته و گفته است که به دلیل «افترا» از شاکی شکایت کرده و خواهان «اعاده حیثیت» است.

هنوز خبری از نتیجه دادگاه روز سه‌شنبه منتشر نشده اما قرار بوده است که خواهر سیاستمدار قدرتمند سعودی به طور غیابی و با حضور وکیل فرانسوی‌اش محاکمه شود.

خاندان پادشاهی سعودی در گذشته نیز در فرانسه پرونده قضایی داشته‌اند. در سال ۲۰۱۳ دستگاه قضایی فرانسه تمام اموال زن مطلقۀ ولیعهد پیشین عربستان را به دلیل بدهی ضبط کرد.

مطالب مرتبط