سیاستمدار ترک پس از پایان وضعیت اضطراری ریشش را تراشید

سیاستمدار ترک پس از پایان وضعیت اضطراری ریشش را تراشید
نگارش از Euronews

این نماینده سابق سرانجام روز ۱۹ ژوئن پیش از ورود به پارلمان ریش خود را پس از ۲ سال در مقابل دوربین خبرنگارها اصلاح کرد.

یک سیاستمدار مخالف وضعیت اضطراری در ترکیه پس از ۲ سال ریشش را اصلاح کرد. وی در سال ۲۰۱۶ پس از برقراری وضعیت اضطراری در اعتراض به این اقدام از اصلاح صورت خود امتناع کرد.

این نماینده سابق پارلمان ترکیه سرانجام روز ۱۹ ژوئیه پس از پایان وضعیت اضطراری ریش خود را در مقابل دوربین خبرنگارها تراشید.

وضعیت اضطراری در ترکیه در سال ۲۰۱۶ پس از کودتای ناکام ارتش برقرار شد و به مدت ۲ سال ادامه داشت. مخالفان دولت، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را متهم می‌کنند که با استفاده از قانون وضعیت اضطراری مخالفانش را سرکوب و موقعیت خود را تحکیم کرد.

در پی کودتای ناکام ترکیه، دولت این کشور بیش از ۱۵۰ هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج کرد و ۷۷ هزار نفر را تحت نعقیب قضایی قرار داد. 

**بیشتر بخوانید: **

مطالب مرتبط