سقوط دو مسافرقاچاقی از هواپیمایی به مقصد نیویورک

سقوط دو مسافرقاچاقی از هواپیمایی به مقصد نیویورک
نگارش از Euronews

دو مرد که پنهانی خود را در هواپیمایی به مقصد نیویورک جاسازی کرده بودند، بر اثر سقوط کشته شدند. مقامات پلیس بر این باورند که یا دو مرد از هوش رفته‌اند و این منجر به سقوط شان شده است و یا از فضایی که در هواپیما در آن پناه گرفته بوده اند، پرتاب شده اند.

دو مرد که پنهانی خود را در هواپیمایی به مقصد نیویورک جاسازی کرده بودند، بر اثر سقوط کشته شدند.

این هواپیما از اکوآدور به سمت نیویورک در حال بلند شدن از سطح زمین بود که این دو مرد از آن سقوط کردند. مقامات پلیس بر این باورند که یا دو مرد از هوش رفته‌اند و این منجر به سقوط شان شده است و یا از فضایی که در هواپیما در آن پناه گرفته بوده اند، پرتاب شده اند.

ملیت این دو مرد هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است ولی گزارشات غیررسمی می گویند که این دو مرد اهل کشور «پِرو» هستند.

مقامات اکوآدوری می گویند احتمال اینکه اشخاص دیگری به صورت قاچاقی در هواپیما خود را جاسازی کرده باشند، نیز وجود دارد.

مطالب مرتبط