این راننده چگونه در 'اقیانوسی از سیلاب' راه خود را می یابد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
 این راننده چگونه در 'اقیانوسی از سیلاب' راه خود را می یابد؟

راننده ای در استرالیا در این ویدئو از میان اقیانوسی از سیلاب می گذرد تا گروهی گردشگر را که روز دوشنبه ۲۹ ژانویه گرفتار شده اند از سیل و خطر برهاند.

تصاویر در «برووم» واقع در غرب استرالیا توسط راننده ای به نام «جیمز ویدینگ» و در حالی ثبت شده است که وی تلاش می کند تا همچنین با استفاده از کامیونی که از روبرو می آید مسیر را ردیابی کند تا به مقصد برسد.

غرب استرالیا شاهد طوفانی بود که تنها در طول یک روز نزدیک به ۴۰۰ میلی متر باران به همراه آورد، درختان را از ریشه کند و شکست و به اماکن خسارت وارد کرد.