حشدالشعبی: اگر بغداد کرکوک را کنترل کند همه پرسی اقلیم کردستان منتفی است

حشدالشعبی: اگر بغداد کرکوک را کنترل کند همه پرسی اقلیم کردستان منتفی است
نگارش از Soroush Alavi

مطالب مرتبط