شرکت نفت و گاز پارس: انتقال پول از مسائل اصلی قرارداد توتال با ایران است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شرکت نفت و گاز پارس: انتقال پول از مسائل اصلی قرارداد توتال با ایران است

محمد مشکین فام، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس ابراز اطمینان کرد که تمهیداتی برای مسئله «انتقال پول» توسط شرکت توتال در چارچوب قرارداد گازی اخیر با ایران اندیشیده شده است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در مصاحبه اختصاصی با یورونیوز از «انتقال پول» به عنوان یکی از مسائل اصلی این قرارداد نام برد.

محمد مشکین فام با اشاره به فاز دو و سه منطقه گازی پارس و حضور حدود بیست سال پیش شرکت توتال در این حوزه گازی از تاثیر آن بر افزایش سطح توانمندی نیروهای داخلی و انجام فازهای مختلف پارس جنوبی پس از آن سخن گفت.

به گفته مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس برای فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز همچون حضور پیشین توتال همین دیدگاه دنبال می شود. محمد مشکین فام ضمن اشاره به افول تولید طبیعی از میدان های گازی بر لزوم استفاده ایران از فناوری کمپرسور تاکید کرد. وی ابراز امیدواری می کند که با توجه به عدم وجود این فناوری در ایران در نهایت از فاز ۱۱ الگوبرداری شود و ایران بتواند آن را به سایر فازها تعمیم دهد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس معتقد است در عمل قرارداد روز دوشنبه با شرکت توتال آغاز مرحله دوم پارس جنوبی است.

تهیه گزارش و گفتگو : جواد منتظری، خبرنگار یورونیوز در تهران