نخست وزیر بریتانیا کابینه خود را ترمیم کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخست وزیر بریتانیا کابینه خود را ترمیم کرد

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا به دنبال ناکامی حزبش در به دست آوردن اکثریت کرسی های مجلس عوام کابینه خود را ترمیم کرد.

اکثر وزرای کلیدی دولت قبلی از جمله بوریس جانسون، وزیر خارجه در سمت خود ابقاء شده اند.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا می گوید: «در این مقطع زمانی با اهمیت برای کشور مان مردم به دنبال ثبات و اطمینان از سوی دولت هستند و این همان چیزی است که من امروز انجام می دهم. کابینه ای تشکیل شده است که بازتاب سرمایه، استعداد و تجربه های مختلف حزب محافظه کار باشد. کابینه ای که کار دولت را پیش ببرد. امری که در مذاکرات برکسیت که یک هفته آینده آغاز می شود، جلوه گر خواهد شد.»

مهمترین تغییر در دولت جدید انتصاب آندرئا لیدسام، وزیر محیط زیست به عنوان رهبر مجلس عوام است. مایکل گوو، از هواداران برکسیت که در گذشته رابطه پرتنشی با ترزا می داشت جانشین آندرئا لیدسام شده است.