پوشش زنده نشست خبری حسن روحانی

پوشش زنده نشست خبری حسن روحانی
نگارش از Euronews

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که روز جمعه ۲۹ اردیبهشت با رای ۵۷ درصدی مردم ایران برای دومین بار به ریاست جمهوری این کشور رسید، روز دوشنبه اولین نشست خبری خود را با حضور خبرنگاران برگزار کرد. در ادامه خلاصه ای از سخنان او در این نشست ارائه خواهد شد.

مطالب مرتبط