دستگیری چند نفر در ارتباط با حمله سال ۲۰۱۵ به فروشگاه یهودی ها در پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
دستگیری چند نفر در ارتباط با حمله سال ۲۰۱۵ به فروشگاه یهودی ها در پاریس

شبکه تامین اسلحه و مهمات امدی کولی بالی، مسئول گروگانگری و حمله به یک فروشگاه فروش مواد غذایی یهودی ها در ونسن پاریس در سال ۲۰۱۵ مورد شناسایی قرار گرفته است.

از روز دوشنبه پلیس فرانسه به همراه نیروهای بلژیکی افرادی را در این رابطه بازداشت کرده اند. روز چهارشنبه ۱۰ نفر در چهارچوب تحقیقات درباره این حمله که منجر به مرگ چهار نفر شد، دستگیر شده اند.

براساس گزارشها تحقیقات پلیس و نیروهای امنیتی نشان می دهد سلاحهایی که از سوی کولی بالی مورد استفاده قرار گرفته قطعات آن از اسلواکی وارد بلژیک شده، در این کشور پس از سرهم بندی به شرکتی که صاحب آن همسر کلود ارمان، از جمله افراد شاخص سرویس امنیتی حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در زمان ریاست ژان ماری لوپن بوده، فروخته شده است.

پیشتر دادستانی شهر لیل کلود ارمان را به اتهام قاچاق اسلحه تحت تعقیب قرار داده است.