دولت فرانسه برای آرام کردن اعتراضات گویان وارد مذاکرات جدیدی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت فرانسه برای آرام کردن اعتراضات گویان وارد مذاکرات جدیدی شد

خبر کوتاه

اعتراض شهروندان در گویان فرانسه علیه اوضاع وخیم اقتصادی و بیکاری که در اواخر ماه مارس تحت رهبری تشکل “پانصد برادر” به اوج تازه ای رسیده بود، با پیشنهاد تازه فرانسه وارد مرحله جدیدی شده است.

دولت فرانسه قبلا پیشنهاد اختصاص یک میلیارد دلار برای بهبود اوضاع داده بود اما اکنون وزیر مناطق ماوراء بحار فرانسه برای مذاکره حول پیشنهاد کمک دو و نیم میلیارد دلاری به شهروندان، وارد گویان شده است.