درخشش ورزشکاران گرجستانی در روز نخست مسابقات جودوی تفلیس

درخشش ورزشکاران گرجستانی در روز نخست مسابقات جودوی تفلیس
نگارش از Euronews

رقابت های جودوی جایزه بزرگ تفلیس قهرمانان پنج وزن نخست خود را شناخت.

مطالب مرتبط