محسنی اژه ای خطاب به خبرنگاران: اخباری که منعکس می کنید هدفمند باشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محسنی اژه ای خطاب به خبرنگاران: اخباری که منعکس می کنید هدفمند باشد

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست روز چهارشنبه خود با رسانه ها گفت که خبرنگاران می توانند در جامعه هم مفید و هم مضر باشند.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه اگر خبرنگاران می خواهند در راه خود موفق باشند باید هوای نفس خود را کنترل کنند، افزود: «می‌توانید موجب آرامش جامعه باشید و مفاسد را افشا کنید و هم بازدارنده آنها باشید و حتی در صورت بروز مفاسد در جهت برخورد با آنها نیز می‌توانید موثر باشید. به سبب کار شما اطمینان در جامعه تقویت می‌شود. همچنین اعمال و رفتار شما می‌تواند باعث اختلاف و ناهنجاری در جامعه بشود و آن را دامن بزند.»سخنگوی قوه قضائیه همچنین از خبرنگاران خواست که خبرهایشان هدفمند باشد و مسائل را نه به بطور مقطعی بلکه تا انتهای کار پیگیری کنند تا برای جامعه نفعی در بر داشته باشد . وی افزود: «خوب نیست هر مطلبی که به دست می‌آورید، بگویید. ببنید که آیا این خبر شما را به هدفتان نزدیک می‌کند یا شما را از آن هدف دور می کند. بی هدف بودن بد است و نه تنها ضرر اخروی دارد بلکه باعث زیان در دنیا می‌شود.»

محسنی اژه ای همچنین با اشاره به اینکه کار خبرنگاران سخت است و احتمال خطا وجود دارد افزود: «ما نباید توقع داشته باشیم که صددرصد کار شما بدون خطا باشد. شما باید در انتقال اخبار سرعت را رعایت کنید و همچنین محکم و منصف باشید. کارهای خوب را هم بگویید و همه‌اش به دنبال نقایص نباشید اما در این راه انصاف را رعایت کنید.»