گرامیداشت یاد قربانیان کشتی « هرالد آو فری آنروپرایز»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گرامیداشت یاد قربانیان کشتی « هرالد آو فری آنروپرایز»
  • خبر کوتاه *

مقامات بلژیک با همراهی سفیر بریتانیا در این کشور، با پرتاب تاج گل هایی در دریا یاد ۱۹۳ قربانی کشتی واژگون شدۀ «هرالد آو فری آنتروپرایز» را گرامی داشتند. این کشتی در روز ششم مارس ۱۹۸۷ در حالیکه از بلژیک عازم شهر « دوور» در بریتانیا بود، در سواحل بندر «زبروژ» واژگون شد.

تعدادی از بازماندگان قربانیان این سانحه نیز در این مراسم حضور داشتند.

علت این سانحه باز بودن درهای بخش بارگیری این کشتی عنوان شده است که در نتیجۀ آن حجم زیادی آب وارد بخش زیرین این کشتی شده و موجب واژگون شدن آن شد.