اعتراض شهروندان کم درآمد بلاروس به قانون مالیات

اعتراض شهروندان کم درآمد بلاروس به قانون مالیات
نگارش از Euronews

نزدیک به سه هزار تن در بارانوویچی و دیگر شهرهای بلاروس علیه قانونی که شهروندان فاقد شغل و کم درآمد را مجبور به پرداخت مالیات می کند تظاهرات کردند.

نزدیک به سه هزار تن در بارانوویچی و دیگر شهرهای بلاروس علیه قانونی که شهروندان فاقد شغل و کم درآمد را مجبور به پرداخت مالیات می کند تظاهرات کردند.

این تظاهرات در شهرهای چهار منطقه بلاروس علیه قانونی برپا شد که بر اساس آن، شهروندانی که نیمی از سال را کار نمی کنند باید سالانه معادل ۲۵۰ دلار به دولت مالیات بپردازند.

وادیم یکی از این معترضان است که در شهر بارانوویچی می گوید: «این باید باعث افتخار دولت باشد که قانون را لغو کند. یک دولت قوی باید آن را لغو کند و به اشتباه معترف باشد. دولت ضعیف هرگز به اشتباهاتش اعتراف نمی کند.»

پیش تر در اوایل ماه جاری میلادی نیز حدود دو هزار تن در شهر مینسک علیه این قانون تظاهرات کردند که از آن به عنوان بزرگترین تجمع اعتراضی پنج سال اخیر در بلاروس یاد شد.

مطالب مرتبط