رسوایی مشاغل ساختگی در فرانسه؛ رئیس دفتر مارین لوپن تفهیم اتهام شد

رسوایی مشاغل ساختگی در فرانسه؛ رئیس دفتر مارین لوپن تفهیم اتهام شد
نگارش از Euronews

پس از فرانسوا فیون، حالا نوبت مارین لوپن است که در اوج کارزار انتخاباتی رسوایی مشاغل ساختگی گریبان او را بگیرد.

پس از فرانسوا فیون، حالا نوبت مارین لوپن است که در اوج کارزار انتخاباتی رسوایی مشاغل ساختگی گریبان او را بگیرد.

دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، پلیس روز چهارشنبه محافظ و رئیس دفتر مارین لوپن را بازداشت و تحت بازجویی قرار داد.

کاترین گریسِت، رئیس دفتر مارین لوپن تفهیم اتهام شد. او متهم است که طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ مبلغ ۲۹۸۰۰۰ یورو در ازای فعالیت در پست ساختگی و بعنوان دستیار پارلمان دریافت کرده است.

تی یری لژیر، محافظ مارین لوپن هم متهم است که طی پاییز سال ۲۰۱۱ مبلغ ۴۱۵۰۰ یورو در ازای فعالیت در پست ساختگی مشابه دریافت کرده است.


نامزد جبهه ملی در انتخابات ریاست جمهوری موضوع «رسوایی مشاغل ساختگی» را «دسیسه سیاسی» توصیف کرد و خطاب به خبرنگاران گفت: «برغم تمام تلاش هایی که انجام داده اید، فرانسوی ها به خوبی تفاوت بین رسوایی واقعی (مرتبط با فرانسوا فیون) و دسیسه سیاسی را می دانند.»

رهبر جبهه ملی تا سی و یکم ژانویه مهلت داشت که مبلغ مذکور یعنی ۳۴۰ هزار یورو را به پارلمان اروپا بازگرداند. حال آنکه او با غیرقانونی دانستن این تصمیم تاکید کرده بود که این پول را به مرجع قانونگذاری اتحادیۀ اروپا برنمی گرداند.

مطالب مرتبط