اتحادیه اروپا پیمان تجارت آزاد با کانادا را تایید کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا پیمان تجارت آزاد با کانادا را تایید کرد

پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا روز چهارشنبه به تایید پارلمان اروپا رسید.

با آغاز این پیمان، اتحادیه اروپا و کانادا تجارت چند میلیارد دلاری فیمابین را آغاز خواهند کرد. بخش هایی از این پیمان بویژه در مورد سرمایه گذاری تنها هنگامی قابل اجراست که پارلمان های بیش از ۳۰ کشور این توافق را مورد تایید قرار دهند. اقدامی که ممکن است چندین سال به طول بیانجامد و برخی از کشورها نیز که مخالف آن هستند ممکن است از تایید آن اجتناب کنند.