تظاهرات مخالفان سِتا در مقابل پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات مخالفان سِتا در مقابل پارلمان اروپا

همزمان با تصویب توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا، موسوم به سِتا در پارلمان اروپا، صد ها نفر از مخالفان این توافقنامه در خارج از پارلمان تظاهرات کردند.

یکی از تظاهرکنندگان گفت: «خیلی ها مخالف این توافق هستند، توافقی که هیچ سودی برای مردم عادی و محیط زیست ندارند. سود این توافق تنها به جیب شرکتهای بزرگ چندملیتی خواهد رفت.»

فرد دیگری افزود: «این موضوع ارتباطی با تجارت ندارد. بحث دمکراسی، حقوق بشر و محیط زیست مطرح است. این توافق روی شرکت های کوچک و متوسط و همچنین بهداشت و آموزش تاثیر خواهد گذاشت.»

ایزابل داسیلوا، گزارشگر یورونیوز در استراسبورگ گفت: «همزمان با تصویب سِتا، مخالفان با حضور در خیابان فشار روی این توافقنامه را افزایش دادند. با این وجود سِتا از ماه آوریل می تواند به شکل موقت اجرا شود.»

این توافقنامه باید در گام بعدی به تصویب پارلمان های ملی و منطقه ای کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد.