تردید نسبت به روند رشد اقتصادی حوزه پولی یورو طی ماههای آینده

تردید نسبت به روند رشد اقتصادی حوزه پولی یورو طی ماههای آینده
نگارش از Soroush Alavi

داده های موسسه آمار اتحادیه اروپا، یوروستات نشان می دهد رشد اقتصادی حوزه پولی یورو در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۶ به رقم ۰.

داده های موسسه آمار اتحادیه اروپا، یوروستات نشان می دهد رشد اقتصادی حوزه پولی یورو در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۶ به رقم ۰.۴ درصد رسیده است. میانگین رشد اقتصادی این منطقه در سال گذشته نیز ۱.۷ درصد گزارش شده است.

در این بین هلند در سه ماهه چهارم سال گذشته به رشد بالای ۲.۵ درصدی رسیده است. میزان رشد اقتصادی فرانسه در این زمان ۱.۱ درصد و آلمان ۱.۸ درصد ارزیابی شده است. این میزان از رشد اندکی پایین تر از پیش بینی کارشناسان بوده است.

طی ماههای آینده در سه کشور مهم حوزه پولی یورو یعنی آلمان، صاحب برترین اقتصاد منطقه، فرانسه، دومین قدرت اقتصادی و هلند انتخابات برگزار خواهد شد. در هلند و آلمان انتخابات مجلس و در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.

تردیدهای سیاسی مربوط به به این انتخابات، راه یابی دونالد ترامپ با سیاستهای اقتصادی حمایت گرایی به کاخ سفید و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تردیدهای اقتصادی حوزه پولی یورو دامن زده و می تواند تبعات منفی طی ماههای آینده برروی روند رشد اقتصادی منطقه داشته باشد.

مطالب مرتبط